Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Thông báo

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo bình chọn ca khúc truyền thống về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo bình chọn ca khúc truyền thống về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 999/KH-DCT ngày 26 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc truyền thống về Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/3/2024, Ban tổ chức cuộc thi nhận được các tác phẩm...

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Ban tổ chức công bố Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024 như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ thông báo số 708/TB-DCT ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; Nay Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc thu học phí bổ sung học...

1 2 3 4 5 > >>