Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

HUFI | Hướng dẫn tân sinh viên nhập học trực tuyến

Thí sinh trúng tuyển truy cập vào công thông tin nhập học trực tuyến của nhà trường...